Geschiedenis

Net zoals vele andere Genemuider bedrijven vindt Timzo zijn oorsprong in de biezencultuur.
In de jaren zestig volgden de eerste voorzichtige stappen in de richting van de getufte vloerbedekking. Timzo legde zich in de loop der jaren steeds meer toe op de producten van tapijt uit wol, of mixwol (de zogenaamde berbers). Tot midden jaren tachtig was dit een gewild segment, maar vervolgens kwam hier stevig de klad in.
Onder leiding van -inmiddels- de derde generatie Timmerman, volgde de ommezwaai richting tapijt uit polypropyleen (PP).
Wim Timmerman onderkende in een vroeg stadium de toekomstmogelijkheden voor tapijt uit PP.
Stap voor stap werd er naartoe gewerkt om het volledige productieproces in eigen regie te gaan voeren. In een tijdsbestek van iets meer dan 10 jaar slaagde deze missie.
Timzo beschikt over een ultramoderne garenfabriek met 3 Rieter-extruders en 12 Dietze&Schell air-entanglingmachines (voor verdere veredeling van het garen).
In de afdeling productie staan 11 high tech tuftingmachines.
De getufte meters worden van een rug voorzien middels de Campen-backinglijn, die in 2000 werd geinstalleerd.
Anno 2019 is Timzo een modern geoutilleerd bedrijf, dat optimaal geprepareerd is voor de toekomst. 


>> Bekijk video 'INTRO TIMZO'

  
 
 

Last updated: 23-05-2020